Zoeken

Vestigingen BUCHEN-ICS-groep

Met één klik optimaal in beeld. Stel u op de hoogte van onze vestigingen en de betreffende aanbiedingen alsmede contactmogelijkheden.

Naar de BUCHEN-ICS vestigingen


Vestigingen REMONDIS-bedrijvengroep

De adressen van alle REMONDIS-bedrijven en -vestigingen wereldwijd vindt u onder:

Naar de REMONDIS vestigingen

BUCHEN-ICS biedt talrijke speciale services.

Naast de reinigingsdiensten biedt BUCHEN-ICS ook andere speciale services rondom reactoren

Onze speciale services

In het kader van onze werkzaamheden in de reactor kunnen we u ook de afvoer van de katalysatoren, de reactorleging en -vulling, de regeneratie of het zeven en andere mechanische werkzaamheden aanbieden.

Stikstofservices

Snelle afkoeling

 • Gecontroleerd inbrengen van vloeibare stikstof
 • Tijdbesparing is afhankelijk van het vermogen van de circulatiegascompressor
 • Controle van de reactorwandtemperaturen

Hot stripping

 • Afvoer van de koolwaterstoffen door spoelen met hete stikstof
 • Drogen van de katalysator en reactor

Inertisering

 • Zorgt voor onafhankelijkheid van het stikstofsysteem van de klant, vooral bij turnarounds
 • Levering van verdamper en opslagtanks met verschillende capaciteiten
 • Controle van druk en stikstofdebiet

Regeneratie

Capaciteitsbeschrijving

 • Analyse van de katalysatormonsters
 • Selectie van een regeneratiebedrijf
 • Coördinatie van de transporten en documenten conform de wettelijke specificaties

Katalysatorverwijdering

In samenwerking met BUCHEN UmweltService GmbH bekommert BUCHEN-ICS zich ook om de afvoer van de katalysatoren. Daarbij wordt rekening gehouden met alle noodzakelijke maatregelen van het inzamelen, vervoeren, opslaan en behandelen. BUCHEN voldoet aan de in de verordening inzake het gespecialiseerde afvalbeheer vastgelegde vereisten aan de organisatie, uitrusting, deskundigheid en betrouwbaarheid en garandeert een hoog kwaliteitsniveau in alle sectoren van de afvoer van katalysatoren en andere materialen.

BUCHEN-ICS GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep