Zoeken

Vestigingen BUCHEN-ICS-groep

Met één klik optimaal in beeld. Stel u op de hoogte van onze vestigingen en de betreffende aanbiedingen alsmede contactmogelijkheden.

Naar de BUCHEN-ICS vestigingen


Vestigingen REMONDIS-bedrijvengroep

De adressen van alle REMONDIS-bedrijven en -vestigingen wereldwijd vindt u onder:

Naar de REMONDIS vestigingen

Corporate Compliance

Verantwoordelijkheid en oprechtheid zijn de hoekstenen van onze bedrijfscultuur. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen haalbaar is als wij onze acties in alle landen en sectoren afstemmen op de wettelijke vereisten en ethisch-morele principes. Onze corporate-compliance-richtlijnen vormen de basis voor ons handelen en zowel het management als alle medewerkers moeten zich eraan houden.

Om ervoor te zorgen dat we ons ethisch en wettelijk conform gedragen, hebben we een omvangrijk compliance managementsysteem opgezet. Onze Gedragscode staat hierbij centraal en wordt door de bedrijfsrichtlijnen verduidelijkt. Naast een regelmatige compliance risicoanalyse, hebben we een digitaal klokkenluidersysteem opgezet voor het vroegtijdig opsporen en ophelderen van overtredingen. REMONDIS Maintenance & Services biedt dit klokkenluidersysteem daarom niet alleen aan alle medewerkers aan, maar ook aan business partners, leveranciers en klanten, zodat zij eventuele overtredingen van de wet, de REMONDIS Gedragscode of bedrijfsrichtlijnen kunnen melden, met behoud van vertrouwelijkheid.

Bovendien beschouwen we het naleven en waarborgen van mensenrechten en milieunormen als een belangrijke aangelegenheid. Informatie over hoe wij voldoen aan onze due diligence-verplichtingen en de eisen die wij aan onze leveranciers stellen, vindt u in onze Supplier Code of Conduct (Gedragscode voor Leveranciers). Gedetailleerde info over onze klachtenprocedure volgens de Duitse wet op due dilligence in de supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) vindt u in ons reglement voor de procesvoering.

Onze Gedragscode vindt u hier
Onze Supplier Code of Conduct vindt u hier

Het klokkenluiderssysteem bereikt u via deze link.


BUCHEN-ICS GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep