Zoeken

Vestigingen BUCHEN-ICS-groep

Met één klik optimaal in beeld. Stel u op de hoogte van onze vestigingen en de betreffende aanbiedingen alsmede contactmogelijkheden.

Naar de BUCHEN-ICS vestigingen


Vestigingen REMONDIS-bedrijvengroep

De adressen van alle REMONDIS-bedrijven en -vestigingen wereldwijd vindt u onder:

Naar de REMONDIS vestigingen

BUCHEN-ICS biedt omvattende knowhow met zijn services.

Profiteer van de veelomvattende knowhow van BUCHEN. Vraag ons naar andere diensten op het gebied van industriële service

Specialisten in het hart van uw installatie

Katalytische reactoren in de chemische en petrochemische industrie dienen voor de productveredeling, reduceren de milieubelasting en zijn het hart van iedere industriële installatie. Onderhoud en reiniging van reactoren alsmede de regelmatige vervanging van de katalysatormassa zijn daarom voor de functionaliteit en efficiëntie van industriële installaties van grote betekenis.

BUCHEN-ICS is één van de toonaangevende internationale aanbieders van katalysatorhandling, siloreiniging alsmede chemische reiniging en decontaminatie.

Katalysatorhandling & reactorservice

De reactorservice omvat alle werkzaamheden rondom katalysator-relevante procesinstallaties zoals bijvoorbeeld hydrocrackers, FCC-reactoren UOP-CCR-reformers en strekt zich uit van de installatievoorbereiding via de katalysatorhandling – inclusief zeven, mechanische werkzaamheden en ledigings- en beladingsprocessen tot en met regeneratie, passivering of recycling van de katalysatorhoeveelheden.
meer

Siloreiniging

Met verschillende mobiele siloreinigingssystemen verwijderen de BUCHEN-experts iedere vorm van verontreiniging in silo's, zonder deze te hoeven betreden en zonder het bulkgoed, eventueel, daardoor te vervuilen.
meer

Industrial Chemical Service

Uw installatie heeft een snelle en effectieve reiniging nodig? Dan zetten wij ter verkorting van onderhoudswerkzaamheden de cleaning-in-place-procedure in. Deze lokale chemische reiniging vindt zonder tijdrovende demontage van installatiedelen plaats bij stilstand of bij nieuwbouw, verbouwing en sloop van procestechnische installaties. De procedure en de ingezette chemicaliën worden speciaal afgestemd op uw behoeften. Geneutraliseerde reststoffen worden deskundig afgevoerd.
meer

Decontaminatie

Chemische decontaminatie zonder demontage van installatiedelen bij stilstand of sloop van procestechnische installaties, kan zowel worden ingezet bij afzonderlijke apparaten, alsook bij onderling verbonden systemen.
meer

Speciale services

Van de stikstofservice via katalysatorverwijdering en regeneratie tot en met emissiereductie - in het kader van onze werkzaamheden in diverse industriële installaties kunnen we u veel andere services aanbieden. Neem contact met ons op!
meer

BUCHEN-ICS GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep