Zoeken

Vestigingen BUCHEN-ICS-groep

Met één klik optimaal in beeld. Stel u op de hoogte van onze vestigingen en de betreffende aanbiedingen alsmede contactmogelijkheden.

Naar de BUCHEN-ICS vestigingen


Vestigingen REMONDIS-bedrijvengroep

De adressen van alle REMONDIS-bedrijven en -vestigingen wereldwijd vindt u onder:

Naar de REMONDIS vestigingen

BUCHEN-ICS biedt omvattende knowhow met zijn services.

De chemische decontaminatie van toxische gassen, koolwaterstoffen en pyrofoor ijzer kan zonder de demontage van installatiedelen bij stilstand of de sloop van procestechnische installaties gebeuren. Daarbij speelt het geen rol, of het om afzonderlijke apparaten of met elkaar verbonden systemen gaat

Decontaminatie van koolwaterstoffen en toxische gassen

Snellere installatievoorbereiding voor revisies

Tijdens een stilstand moeten normaal gesproken de installaties, die worden geïnspecteerd en onderhouden, gedurende langere tijd geventileerd worden, om gevaarlijke verontreinigingen en giftige koolwaterstoffen te elimineren. Dit heeft enerzijds een hoge milieubelasting tot gevolg en anderzijds vinden daarbij uitgebreide demontage- en montagewerkzaamheden plaats. Daarnaast kunnen de containers van de installatie alleen worden betreden met speciale ademhalingsapparaten, omdat de veiligheid van de betredende persoon moet worden gegarandeerd.

De decontaminatieprocedure van BUCHEN is een economisch en milieuvriendelijk alternatief voor reiniging van warmtewisselaars, containers, kolommen, pijpleidingen, ruwe olie-installaties en andere installatiedelen bij lopend bedrijf


Decontaminatie van koolwaterstoffen met chemie

In plaats van de conventionele stoomprocedure bieden wij u een effectieve, economisch en vooral veilige en milieuvriendelijke procedure aan. Door middel van vloeibare chemicaliën worden koolwaterstoffen, toxische gassen, pyrofore substanties, zwavelwaterstoffen en olieslib uit de installatie gespoeld en afgescheiden. Reinigingsvoortgangen worden continu geanalyseerd en gedocumenteerd door meting van relevante parameters ter plaatse.

Het hart van onze moderne uitrusting is een mobiele afscheidereenheid. Deze spoelt en scheidt gedecontamineerde vaste stoffen uit de procescyclus van de installatie. Zowel bij afzonderlijke installaties alsook met elkaar verbonden systemen kan de afscheidereenheid succesvol worden ingezet.

Aanvullende informatie
De brochure over Chemical Industrial Cleaning als download (pdf)

Voordelen

vermijden van betreding door personeel in een toxische omgeving

minder emissies

significant gereduceerde decontaminatietijd

verlaagd energie- en waterverbruik

geen mechanische nabewerking na het spoelproces

biologisch afbreekbare chemicaliën, vrij van kankerverwekkende stoffen

Toepassingsgebieden

Toepassing bij afzonderlijke apparaten of gehele, met elkaar verbonden systemen:

  • Ruwe olie-installaties
  • Vloeibare katalytische splitter
  • Hydrocrackers
  • Thermische crackers
  • Ontziltingsinstallaties
  • Gasbehandeling
  • Waterbehandeling

BUCHEN-ICS GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep